Ochrana osobních údajů

VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

Aktualizace dne: 1.12.2018

 

Tyto Zásady o ochraně soukromí fyzických osob jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů, jejich ochraně a způsobech zpracování.

 

Slovník pojmů použitých v tomto veřejném oznámení o ochraně osobních údajů

osobní údaj“ – veškeré informace, které by vás mohly identifikovat nyní nebo kdykoliv v budoucnu;

zpracování“ – jakákoliv operace prováděná s Vašimi osobními údaji, jako například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

správcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

zpracovatelem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje;

„příjemcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

 

Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a ujistili Vás, že Vaše osobní údaje jsou pro nás tím nejcennějším, co neustále chráníme. Naši zaměstnanci nakládají s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. Naše systémy IT a procesy jsou pravidelně kontrolovány externími specializovanými společnostmi, abychom vždy pracovali s Vašimi osobními daty tím nejlepším a nejbezpečnějším způsobem. Uvědomujeme si, že Vaše osobní informace, které jste nám svěřili, nejsou naším vlastnictvím, a proto si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte, při svěření Vašich osobních údajů. Ať získáme Vaše osobní údaje z veřejných zdrojů nebo nám je svěříte vy, vždy Vás o tom informujeme. V případě, že bychom je chtěli využít k jiným účelům, než jsou zde uvedeny, pak Vám upozorníme na změny v tomto Veřejném oznámení o ochraně osobních údajů nebo Vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k nově zamýšleným účelům, a to zejména v případě, že to naše legislativa vyžaduje.

Kdo jsme a kdo se může dostat k vašim osobním informacím?

Rádi bychom byli dostatečně transparentní vůči Vám při zpracování Vašich osobních údajů, a proto Vás budeme vždy informovat, kdo může k Vašim osobním informacím přistupovat, zpracovávat je a kontaktovat Vás za níže uvedenými účely. Správcem vašich osobních informací je společnost AUTOSERVIS H+J s.r.o., sídlo: K DÍLNÁM 584, 280 02 KOLÍN, provozovna : Kolínská 670, 285 04 Uhlířské Janovice,  IČO: 26710838, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Oddíl C, vložka 88896, která však musí předávat vaše osobní údaje dalším společnostem, pokud to naplnění našich povinností vůči Vám žádá. Těmito společnostmi jsou DEKRA Česká republika, DEKRA Německo, DEKRA Rakousko nebo Ministerstvo dopravy České republiky. Vaše údaje předáváme do ostatních společností vždy a pouze v rámci našich povinností a v závislosti na službě, kterou vám poskytujeme.

Vaše osobní údaje však zpracováváme i u dalších společností (zpracovatelů). Naši zpracovatelé nám poskytují interní systémy a úložiště s maximální ochranou. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši dodavatelé, kteří se starají o bezpečnost našich systémů a jedná se zejména o externí účetní společnosti nebo externí IT správce. Jejich činnosti jsou však pod permanentní kontrolou a vázány smluvními podmínkami a zpracovatelskými smlouvami, aby nemohlo dojít k nezákonnému nebo nahodilému zpracování, zničení, či ztrátě nebo ke zpracování, jež byste nemohli všeobecně očekávat.

Vaše osobní údaje nikdy proaktivně nepředáváme a nesdělujeme, aniž bychom Vás o tom předem informovali, a to vždy elektronickou formou nebo osobním kontaktem. Vaše osobní údaje u nás zůstávají v naprostém bezpečí. Pokud bychom potřebovali předat vaše osobní údaje jinému příjemci, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Co se stane, pokud nám své osobní údaje nesvěříte? Pokud by nastala taková situace, nebudeme s Vámi schopni uzavřít službu a/nebo Vám poskytovat naše služby z ní vyplývající.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, a proto Vás chceme informovat, jak je chráníme?

Osobní údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

Aktualizace dne: 1.12.2018

 

Tyto Zásady o ochraně soukromí fyzických osob jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů, jejich ochraně a způsobech zpracování.

 

Slovník pojmů použitých v tomto veřejném oznámení o ochraně osobních údajů

osobní údaj“ – veškeré informace, které by vás mohly identifikovat nyní nebo kdykoliv v budoucnu;

zpracování“ – jakákoliv operace prováděná s Vašimi osobními údaji, jako například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

správcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

zpracovatelem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje;

„příjemcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

 

Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a ujistili Vás, že Vaše osobní údaje jsou pro nás tím nejcennějším, co neustále chráníme. Naši zaměstnanci nakládají s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. Naše systémy IT a procesy jsou pravidelně kontrolovány externími specializovanými společnostmi, abychom vždy pracovali s Vašimi osobními daty tím nejlepším a nejbezpečnějším způsobem. Uvědomujeme si, že Vaše osobní informace, které jste nám svěřili, nejsou naším vlastnictvím, a proto si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte, při svěření Vašich osobních údajů. Ať získáme Vaše osobní údaje z veřejných zdrojů nebo nám je svěříte vy, vždy Vás o tom informujeme. V případě, že bychom je chtěli využít k jiným účelům, než jsou zde uvedeny, pak Vám upozorníme na změny v tomto Veřejném oznámení o ochraně osobních údajů nebo Vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k nově zamýšleným účelům, a to zejména v případě, že to naše legislativa vyžaduje.

Kdo jsme a kdo se může dostat k vašim osobním informacím?

Rádi bychom byli dostatečně transparentní vůči Vám při zpracování Vašich osobních údajů, a proto Vás budeme vždy informovat, kdo může k Vašim osobním informacím přistupovat, zpracovávat je a kontaktovat Vás za níže uvedenými účely. Správcem vašich osobních informací je společnost STK JANOVICE s.r.o., sídlo: Kolínská 670, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO: 47535652, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Oddíl C, vložka 16538, která však musí předávat vaše osobní údaje dalším společnostem, pokud to naplnění našich povinností vůči Vám žádá. Těmito společnostmi jsou DEKRA Česká republika, DEKRA Německo, DEKRA Rakousko nebo Ministerstvo dopravy České republiky. Vaše údaje předáváme do ostatních společností vždy a pouze v rámci našich povinností a v závislosti na službě, kterou vám poskytujeme.

Vaše osobní údaje však zpracováváme i u dalších společností (zpracovatelů). Naši zpracovatelé nám poskytují interní systémy a úložiště s maximální ochranou. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši dodavatelé, kteří se starají o bezpečnost našich systémů a jedná se zejména o externí účetní společnosti nebo externí IT správce. Jejich činnosti jsou však pod permanentní kontrolou a vázány smluvními podmínkami a zpracovatelskými smlouvami, aby nemohlo dojít k nezákonnému nebo nahodilému zpracování, zničení, či ztrátě nebo ke zpracování, jež byste nemohli všeobecně očekávat.

Vaše osobní údaje nikdy proaktivně nepředáváme a nesdělujeme, aniž bychom Vás o tom předem informovali, a to vždy elektronickou formou nebo osobním kontaktem. Vaše osobní údaje u nás zůstávají v naprostém bezpečí. Pokud bychom potřebovali předat vaše osobní údaje jinému příjemci, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Co se stane, pokud nám své osobní údaje nesvěříte? Pokud by nastala taková situace, nebudeme s Vámi schopni uzavřít službu a/nebo Vám poskytovat naše služby z ní vyplývající.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, a proto Vás chceme informovat, jak je chráníme?

Osobní údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jelikož práce s Vašimi osobními údaji je pro nás sice vedlejší činností, rádi bychom Vás informovali o tom, že veškerá zpracování provádíme zákonným způsobem.

Abychom Vám mohli poskytnout naši službu musíme pracovat s Vašimi osobními údaji, a proto k většině zpracování, které provádíme, využíváme smluvních podmínek mezi Vámi a námi. Některé údaje však můžeme mít i nad rámec našich povinností a na ty od Vás vždy získáváme souhlas, který můžete udělit svobodně a neomezí Vás v čerpání námi nabízených služeb. Legislativa nám také ukládá jisté povinnosti, kterým musíme dostát, a proto o Vás zpracováváme i údaje, jaké nám zákony České republiky nařizují.

Pokud nebudete souhlasit se zpracováním nebo se na nás budete chtít obrátit s dotazem, tak nás můžete kontaktovat.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit a po prokázání své totožnosti Vám bude bezplatně umožněno provedení odvolání Vámi uděleného souhlasu nebo může uplatnit svá práva kdykoliv v čase.

 K uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit pomocí emailu <stkjanovice-osobni@seznam.cz> nebo na centrálním telefonním čísle <+420 327 542 266>. Můžete nás také navštívit na výše uvedené adrese a rádi pro Vás vaši žádost zaevidujeme na počkání přímo na pobočce společnosti. Rádi bychom Vás upozornili, že uplatnění vašich práv může být v některých situacích zpoplatněno, a to za předpokladu, že jsme usoudili, že již dané informace máte nebo bude počet vašich požadavků neúměrně vysoký s ohledem na dobu, ve které žádáte o uplatnění svých práv. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 nebo zasláním informace na kontaktní e-mailové adresy uvedené na stránkách dozorového úřadu https://www.uoou.cz ).

 


 

Rádi bychom Vás informovali, k jakým účelům budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nám je svěříte.

Jelikož je naší hlavní činností zprostředkování služeb spojených s provozem stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, pak budeme provádět zejména níže uvedené činnosti (ne však výhradně všechny, které jsou níže uvedeny). Jedná se zejména o tato zpracování, která provádíme:

-        Doplňování emisních údajů – Kde provádíme vyměření poplatku za vozidlo, a to v případě převodu v rámci změny vlastníka a pokud není v technickém průkazu uvedena emisní norma

-        Dovozy a schvalování vozidel – Kde provádíme kontrolu plnění zákonných požadavků na vozidlo, které prošlo přestavbou, stavbou nebo dovozem

-        Provedení měření emisí – Kde provádíme měření emisí a zejména sběr informací o vozidle společně s evidenčními informacemi o voze

-        Provedení technické prohlídky – Kde provádíme technické prohlídky a zejména sběr informací o vozidle společně s evidenčními informacemi o voze

-        Příjem na provedení měření emisí a technické prohlídky – Kde provádíme Váš příjem na emisní měření a technickou prohlídku, kde zpracováváme povinné osobní údaje, které nám nařizuje zákon

-        Účetní operace spojení s provozem STK/SME – Kde provádíme zejména účetní operace spojené s provozem STK/SME

-        Upozornění na končící platnost technické a emisní způsobilosti – Kde Vás kontaktujeme na základě Vámi uděleného souhlasu před vypršení technické a emisní způsobilosti vozidla.

-        Vstup do pojištění nebo prohlídka poškozeného vozidla po pojistné události – Kde provádíme činnosti nutné ke zřízení pojistné smlouvy na vaši žádost. Nicméně můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i po kontrole vozidla, které bylo prošlo pojistnou událostí.

-        Vystavení ekoplaket pro vjezd nízkoemisních zón v Rakousku – Kde provádíme zejména služby vedoucí k vystavení ekoplaket (potvrzení) do nízkoemisních zón v Rakousku.

-        Vystavení ekoplaket pro vjezd nízkoemisních zón v Německu - Kde provádíme zejména služby vedoucí k vystavení ekoplaket (potvrzení) do nízkoemisních zón v Německu.

-        Výstup po provedení měření emisí a technické prohlídky – Kde provádíme vystavení výstupních protokolů, předání faktur za provedené služby a vystavení povinných dokumentů, které plynou ze zákona.

-        Provedení záznamu veřejného prostranství kamerovým systémem – toto zpracování provádíme jen někdy, a to zejména pokud to situace vyžaduje. Pokud je takové zpracování prováděno, pak tak činíme jen za účelem ochrany majetku a osob, přičemž může být kamerovým systémem zaznamenán i veřejný prostor, který není součástí naší společnosti. Na základě těchto informací neprovádíme žádné úsudky, ani jiná rozhodnutí, jež by vás mohla poškodit nebo omezit vaše práva, či svobody.

 

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, pak budeme zpracovávat jen ty, které opravdu potřebujeme a musíme zpracovávat.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a uváženě s ohledem zejména na Vaše bezpečí. Abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, pak o Vás musíme vést některé osobní informace, a proto o Vás v našem systému evidujeme:

-        Informace o platbách za služby, kde evidujeme zejména částku a druh zboží

-        Fyzický popis vozidla registrovaného k fyzické osobě, kde evidujeme zejména barvu vozidla, fotografie interiéru vozidla, model vozidla, nalezené závady na vozidle, popis fyzického stavu vozidla, stav měření, stav počítadla ujeté vzdálenosti, celkový stav vozidla, tovární značku, typ plakety, typ vozidla

-        Identifikační údaje vydané vládou s výjimkou národního registračního čísla, kde evidujeme DIČ, ICO, pořadové číslo evidované plakety, RZ, štítek vozidla, VIN

-        Informace o pojištění, kde evidujeme čísla pojistných smluv a předmět plnění smlouvy

-        Obecné identifikační údaje, kde evidujeme kódy prohlídek a kódy stanice měření emisí, kde jste prováděli kontrolu svého vozidla

-        Obrázky bez přímé identifikace osoby, kde evidujeme fotografie interiéru vozidla a fotografie celého vozidla

-        Osobní identifikační údaje, kde evidujeme vaši adresu, email, jméno, příjmení, telefonní kontakt, informace o pověřeném pracovníkovi, který prováděl kontrolu vašeho vozidla

-        Služby a zboží, kde evidujeme termín vaší objednávky, zboží nebo služby, které si od nás zakoupili

-        Video záznamy z kamer, které sbíráme, ale vyhodnocujeme spíše nahodile, a to vzhledem k situaci, která nastala

Ne všechny údaje nám však poskytujete přímo a mohou vznikat na naší straně při návštěvě našich internetových stránek, a proto bychom Vám chtěli říci, jaké údaje to mohou být. Jedná se zejména o tyto:

-        IP adresy a cookies, získané návštěvou našich internetových stránek, které však používáme jen k zabezpečí našich systémů. Tyto informace nevyužíváme za účelem behaviorální reklamy nebo jiného profilování vaší osoby, či Vašeho chování

-        Logy systému a informace o procházení internetovými stránkami, které však nevyhodnocujeme pravidelně a tyto informace využíváme jen k tomu, abychom zajistili, že jsou naše webové aplikace bezpečné a provozované s maximální úrovní dostupnosti, důvěrnosti a integrity.

 

Pokud tyto informace získáme z jiného zdroje než přímo od Vás, pak Vás o této skutečnosti informujeme a Vy můžete uplatnit svá práva. Informaci Vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od chvíle, kdy o Vás tyto informace získáme, ale před zahájením vlastního zpracování. Rádi bychom Vás ujistili o skutečnosti, že žádné zpracování nebude započato, dokud o tom nebudete informováni.